News

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DefinitiesIn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:1.  Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van “ONS Fiber”.2.  ONS Fiber: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONS Fiber Parts & Tools B.V., statutair gevestigd te Hendrik- Ido-Ambacht en kantoorhoudende te Alblasserdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  onder nummer 24423042, of een aan haar gelieerde onderneming, die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden.3.  Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van ONS Fiber, dan wel met wie ONS Fiber  een Overeenkomst aangaat of met wie...

Meer lezen →